Bảng giá bóng bay

Số lượng

Gía chưa bao gồm vat và phí vận chuyển
 • Từ 20-50 cái
 • Trên 50 cái
 • Trên 100 cái
 • Trên 500 cái

Buy Now!

Bảng giá

Gía chưa bao gồm vat và phí vận chuyển
 • 10.000/1 cái
 • 7000/1 cái
 • 6000/ 1 cái
 • 5000/1 cái

Buy Now!

Bóng lớn

Gía chưa bao gồm vat và phí vận chuyển
 • 60.000/1 cái
 • 50.000/1 cái
 • 45.000/1 cái
 • 40.000/1 cái

Buy Now!

Bảng giá cho thuê khinh khí cầu

Kích thướt

Gía chưa bao gồm vat và phí vận chuyển
 • 2 mét
 • 2.5 mét
 • 3 mét

Buy Now!

Thuê 3 ngày

Gía chưa bao gồm vat và phí vận chuyển
 • 2.200.000/ 1 bóng
 • 3.200.000/1 bóng
 • 4.500.000/ 1 bóng

Buy Now!

Bán vỏ

Gía chưa bao gồm vat và phí vận chuyển
 • 700.000/1 bóng
 • 1.000.000/1 bóng
 • 1.200.000/1 bóng

Buy Now!